رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از حل اختلاف ۱۸ساله شرکت فولاد هرمزگان با ورود دستگاه قضایی و جلوگیری از بیکاری ۱۵۰۰ کارگر خبر داد.

به گزارش توسعه ایرانی، مجتبی قهرمانی گفت: با ورود دادگستری استان به موضوع اختلاف شرکت فولاد هرمزگان و شاکی خصوصی تلاش شد ضمن مدیریت موضوع، از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران جلوگیری شود.

وی بیان کرد: با شکایت شاکی خصوصی و صدور حکم دادگاه، شرکت فولاد هرمزگان در سال ۱۳۸۳ محکوم به خلع ید ۳ دانگ از ۶ دانگ یکی از اراضی تحت تملک این شرکت شد و حکم صادره نیز قطعیت پیدا کرد. با ارجاع پرونده به معاونت حقوقی رأی صادره قطعی و تقاضای اعاده دادرسی در مرجع مربوطه 

رد شد.

قهرمانی ادامه داد: پس از رد درخواست اعاده دادرسی، به دلیل حساسیت موضوع و اشتغال هزار و ۵۰۰ نفر در شرکت فولاد هرمزگان و جلوگیری از تعطیلی کارخانه، به دادستان مرکز استان مأموریت داده شد تا موضوع صلح و سازش بین طرفین پرونده را در دستور کار قرار دهد. در همین زمینه جلسه‌ای با حضور طرفین، وکلا و نمایندگان حقوقی پرونده برگزار و مقرر شد شرکت فولاد هرمزگان مبلغ 450 میلیارد ریال را به عنوان بهای زمین اختلافی پرداخت کند و شاکی پرونده نیز رضایت خود را مبنی بر مختومه شدن پرونده 

اعلام کرد.