روز یکشنبه شماری از کارگران کارخانه کاشی تبریز که خود را نماینده بیش از ۷۰۰ کارگر این شرکت معرفی کردند، با تجمع مقابل ورودی شرکت، نسبت به وضعیت حقوق و مزایای خود معترض شدند. به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: با گذشت چند سال از اشتغال در این شرکت تاکنون هیچ اقدامی برای افزایش حقوق و مزایای شغلی ما صورت نگرفته است. این کارگران خواستار اصلاح و بهبود حقوق و مزایای دریافتی خود هستند.