نماینده شاهین‌شهر در مجلس تاکید کرد که میزان حقوق کارگران در سال آینده براساس نرخ تورم باشد لذا لازم است شورای عالی کار براساس این موضوع تصمیم‌گیری لازم را انجام دهد. به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس در تذکری اظهار کرد: در حالی جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان حقوق کارگران در سال آینده تشکیل می‌شود که باید میزان افزایش حقوق طبق نرخ تورم باشد. وی توضیح داد: باید در تعیین میزان حقوق کارگران سبد نیاز آنها اعم از مسکن، پوشاک و خوراک طبق تورم در نظر گرفته شود. این نماینده مجلس بیان کرد: انتظار می‌رود شورای عالی کار به خصوص نمایندگان کارگران روی این موضوعات ایستادگی کرده و دستمزدها را طبق نرخ واقعی تورم

 تعیین کنند.