رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان از نمایندگان جدید مجلس درخواست کرد از بدو شروع به کار مجلس، به صورت جدی موضوع بیمه کارگران ساختمانی را پیگیری کنند.

جواد کمیزی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: بیمه برای کارگران ساختمانی تبدیل به یک چالش جدی شده و براساس آخرین آمارهای اعلامی، در حال حاضر حداقل ۳هزار کارگر ساختمانی در استان گلستان در صفی طولانی، منتظر بیمه هستند و بیمه شمار زیادی از آنها در سه تا چهار سال اخیر قطع شده است.

او با بیان اینکه فعلا خبری از بیمه کارگران ساختمانی نیست، گفت: نمایندگان مجلس فعلی اقدام خاصی و مناسبی برای رفع مشکلات بیمه‌ای کارگران انجام ندادند.

وی ادامه داد: اوضاع کارگران فصلی در بخش ساختمان طی سال‌های گذشته روبراه نبوده و آنها از هر گونه خدمات اجتماعی در حالی بی‌بهره‌اند که در بسیاری از فصول به ویژه فصول سرد سال بیکارند. بنابراین اوضاع معیشتی کارگران هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و بغرنج‌تر می‌شود.

کمیزی در اعتراض به رویه تأمین اجتماعی در حذف بیمه کارگران ساختمانی و در صف نگه داشتن بسیاری از آنها برای گرفتن سهمیه بیمه گفت: طبق قانون وظیفه بیمه کارگران برعهده تأمین اجتماعی است و ما چیزی به عنوان سهمیه نداریم اما این سازمان به این بهانه که منابعش برای بیمه کارگران ناچیز است، کارگران بسیاری را از حق مسلم خود محروم کرده است.