معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درباره زمان اجرای افزایش سن بازنشستگی گفت: اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.

به گزارش ایرنا، محمد محمدی افزود: قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی می‌تواند با رعایت قانون بازنشست شود طوری‌که نحوه محاسبه مستمری به نسبت سنوات اشتغال به سنوات الزامی اشتغال خواهد بود.

وی ادامه داد: به طور مثال تصور کنید یک خانم با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال در سال آینده درخواست بازنشستگی می‌کند. از همین رو باید حدود سه ماه اضافه کار کند و سپس زودتر از زمان موعد، بازنشسته شود.

معاون فنی و امور بیمه‌ای تامین اجتماعی ادامه داد: فرمول مستمری او به این صورت خواهد بود که از نظر محاسبه‌ای، سنوات سوابق بر سنوات الزامی اشتغال تقسیم و بالطبع مبلغی از حقوق فرد کسر خواهد شد اما این قانون امتیازاتی دارد مانند اینکه قانون‌گذار به مخرج کسر دست نزده و به عبارتی اگر فردی بیشتر کار کند، صورت کسر در جای خود محفوظ است و بالطبع به نسبت بیشتری مستمری دریافت می‌کند. از سوی دیگر این اختیار داده شده تا فردی براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد.

محمدی گفت: طبق قانون، بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت داشته باشند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود اما برای بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه، برای بیمه‌پردازان با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، برای بیمه‌پردازان با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و برای بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۵ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان پنج سال اضافه می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها زمانی که افراد به ۳۰ سال سابقه خدمت می‌رسند باید بازنشسته شوند اما در این قانون گفته شده فرد می‌تواند با اجازه دستگاه، به اشتغال خود ادامه دهد.