تعدادی از کارگران کارخانه ام‌دی‌اف هفت‌تپه خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی خود شدند. خواسته اصلی این کارگران که از هفته گذشته در اعتراض به سر می‌برند، افزایش حقوق با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پاداش و سایر مزایای شغلی است. به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: از حداقل‌های مزدی برخورداریم حال آنکه وعده‌ها برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تا امروز محقق نشده است. او گفت: دلیل استمرار و طولانی شدن اعتراضات صنفی کارگران این کارخانه بی‌توجهی است و مسئولان به خواسته‌های کارگران اهمیت نمی‌دهند. وی گفت: حذف قراردادهای حجمی، پرداخت معوقات، اصلاح عناوین شغلی در لیست بیمه و افزایش تعداد نیروی کار بخش دیگری از مطالبات کارگران کارخانه ام‌دی‌اف هفت‌تپه است که بر اجرای آن تاکید داریم.