دور جدید اعتراضات کارگران نگهبان پروژه ساخت قطار شهری اهواز از پنجم اسفند ماه مقابل ساختمان استانداری، شهرداری و قطار شهری اهواز آغاز شده و روز یکشنبه (۱۳ اسفند ماه) مقابل ورودی کارگاه برگزار شد. به گزارش ایلنا، این کارگران در اعتراض به آنچه تاخیرهای طولانی در پرداخت معوقات مزدی خود می‌خوانند، تجمع برگزار کردند و گفتند: حدود 11 ماه دستمزد به همراه سنوات و ۱۴ ماه حق بیمه مربوط به سال گذشته و جاری برای ۱۱۳ کارگر نگهبان پروژه قطار شهری به تاخیر افتاده لذا تصمیم گرفتیم بار دیگر دست به اعتراض بزنیم. به گفته آنها، طی یک هفته گذشته با پیگیری مستمر کارگران، یک ماه از مطالبات ۱۲ ماهه آنها که مربوط به حقوق اردیبهشت ماه سال جاری می‌شود، پرداخت شده و در حال حاضر ۱۱ ماه دیگر از مطالبات باقی مانده است. کارگران گفتند: با توجه به اینکه اخیرا با رای قطعی مراجع قضایی، شرکت کیسون که از سال‌ها پیش مسئولیت اجرای پروژه قطار شهری اهواز را برعهده دارد به دلیل‌ عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد با رعایت و اعمال موارد قانونی خلع ید شده، کارگران از مسئولان انتظار دارند قبل از خروج پیمانکار به مطالبات خود برسند چرا که با خروج پیمانکار از مجموعه، دست کارگران برای وصول مطالباتشان خالی می‌ماند. در این اعترض که بیش از ۹ روز تداوم داشته، کارگران خواستار پاسخگویی مسئولان دولتی، مدیرعامل قطار شهری اهواز و مدیریت شرکت پیمانکاری کیسون (مجری پروژه) در ارتباط با نابسامانی اوضاع هستند.