نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: سخنگوی اقتصادی دولت پس از پیشنهاد مزد منطقه‌ای و به حاشیه بردن دستمزد و سبد معیشت ۱۴۰۳ به تازگی اعلام کرده که مزد منطقه‌ای در دستور کار شورای عالی کار نیست. به وی و تمام اعضای گروه دولتی شورای عالی کار توصیه می‌کنم که بیشتر از این فرصت‌سوزی نکنند و هر چه سریع‌تر وارد موضوع تعیین مزد کارگران شوند و با طرح مباحث حاشیه‌ای، جلسات مزد را بیش از این به حاشیه نکشانند.

علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با ایلنا با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسات مزدی شورای عالی کار گفت: متأسفانه به نظر می‌رسد بحث بر سر مزد کارگران تحت تأثیر انتخابات قرار گرفته در حالی‌که مزد کارگران مهم‌ترین موضوعی است که در شرایط فعلی باید به آن پرداخت. سفره خالی کارگران منتظر تعیین مزد ۱۴۰۳ است و پیش از آن باید هر چه سریع‌تر نرخ سبد معیشت تعیین شود.

وی گفت: تعیین نرخ سبد معیشت مطابق با واقعیت‌های بازار موضوع مهمی است و امیدواریم همچون سال گذشته این نرخ تفاوت فاحشی با اعداد و ارقام واقعی نداشته باشد. طرفین باید تلاش خود را برای نزدیک شدن به سبد معیشت داشته باشند تا فاصله‌ای که بین سبد معیشت و دستمزد وجود دارد تا حدودی 

جبران شود.

میرغفاری گفت: سبد معیشت حداقلی‌ترین نیازهای اساسی یک خانوار کارگری را تعیین می‌کند. به دلیل تفاوت فاحشی که نرخ محاسبه شده با دستمزد تعیین شده در سال‌های گذشته داشته، کارگران دچار مشکلات معیشتی بسیاری شده‌اند. ضمن اینکه باید توجه داشت که معمولا نرخ سبدی که مورد تایید شورای عالی کار قرار می‌گیرد با نرخ واقعی تفاوت بسیار دارد اما همین سبد حداقلی نیز تفاوت معناداری با مزد تعیین شده دارد. باید تلاش کنیم تا با افزایش قدرت چانه‌زنی، مزد را به سبد معیشت نزدیک و عقب‌افتادگی مزد را تا حدودی جبران کنیم.

وی تأکید کرد: وضعیت معیشت کارگران به شدت بد است و امیدوارم امسال در شورای عالی کار با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و بدون تحمیل نظر گروه دولتی به نمایندگان کارگری، مزدی منصفانه که بتواند سبد نیازهای اساسی خانوار کارگری را پوشش دهد، تعیین شود.