نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مطرح کردن بحث مزد منطقه‌ای باعث شد که جلسات دستمزد و سبد معیشت به حاشیه برود و اکنون که اعلام شده مزد منطقه‌ای منتفی شده، از متولیان امر انتظار داریم هرچه سریعتر با وزیر کار مکاتبه داشته باشند تا جلسات دستمزد را تشکیل دهند و فرصت‌سوزی نشود. علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کمترین خواسته حداقل‌بگیران این است که تکلیف دستمزد سال آینده مشخص شود و لذا از شورای‌ عالی کار می‌خواهیم با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و دستمزد برای سال جدید جلسه دستمزد برگزار شود. وی با بیان اینکه طرح مزد منطقه‌ای باعث شد که پرداختن به مزد ۱۴۰۳ به تاخیر بیفتد، اظهار کرد: دلایل مخالفت ما با بحث مزد منطقه‌ای این بود که قانون کار طبق ماده ۴۱ دو معیار و ملاک را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده، یکی اینکه مزد برابر با سبد معیشت و منطبق با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود که سال‌ها مغفول مانده و به آن توجه نشده و دوم ساختار مزد منطقه‌ای که باید با چانه‌زنی انجام گیرد زیرا تشکل‌ها به خصوص در حوزه استانی و شهرستانی قدرت کافی را ندارند. میرغفاری افزود: در حال حاضر زیرساخت‌ها و شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور وجود ندارد و این امر نیازمند کار کارشناسی گسترده است.