مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: عیدی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، امروز (۹ اسفند) پرداخت می‌شود. به گزارش توسعه ایرانی، هاشم موسوی گفت: با تأمین منابع موردنیاز، عیدی همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی که تعداد آنان بالغ بر ۴ میلیون و ۳۰۰هزار نفر است، روز نهم اسفند به حساب آنان واریز خواهد شد. وی افزود: طبق تصمیم هیأت وزیران که قبلاً اعلام شده است، مبلغ عیدی سال جاری بازنشستگان ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان است که به این مبلغ ۷۰۰هزار تومان حق عائله‌مندی و به ازای هر فرزند تحت تکفل ۳۰۰هزار تومان اضافه خواهد شد. موسوی گفت: برای پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار موردنیاز بود که تأمین شده است و با تأمین این اعتبار، عیدی همه بازنشستگان را روز نهم اسفند واریز خواهیم کرد.