کارگران شاغل در پروژه احداث تاسیسات استراتژیک ذخیره نفت‌خام در بندر جاسک در استان هرمزگان برای دریافت حقوق با مشکل مواجه هستند.

یکی از این کارگران در تشریح مشکلات کارگران این پروژه به ایلنا گفت: پیمانکاران پروژه احداث تاسیسات استراتژیک ذخیره نفت‌خام واقع در سواحل مکران جاسک دچار مشکلات منابع مالی است که در نتیجه آن حقوق و بیمه کارگران از آذر ماه به تاخیر افتاده است.

به گفته وی، در پیگیری مطالبات هیچ‌یک از مسئولان به کارگران پاسخگو نیستند و در نتیجه آن برخی کارگران شرکت‌های پیمانکاری فعال در این پروژه همانند لیدوما، آذرستان و روژین صنعت از روز پنجشنبه هفته گذشته دست به اعتراض صنفی زدند.

او گفت: بالغ بر ۵۰۰ کارگر شاغل در این پروژه تا سه ماه حقوق معوقه طلبکارند.