برخی از کارگران دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» که مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند، به دلیل پرداخت نشدن ۴درصد هزینه سختی کارشان از سوی برخی پیمانکاران پیشین، در زمان بازنشستگی دچار مشکل شده و نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند. شماری از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق که تحت مسئولیت یک کارفرمای واحد مدیریت می‌شوند، یک سال بعد از اعلام ورشکستگی مالک اصلی کارخانه (سال ۹۶) از سوی اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری تاکستان به چند شرکت سرمایه‌گذار اجاره داده شدند که آخرین آنها تقریبا از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را در این واحد آغاز کرده است. یکی از این کارگران با بیان اینکه با توجه به ماهیت فعالیت شرکت‌های فولاد قزوین و آرمان شفق و شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران فنی این دو واحد و خطوط تولید مشمول قانون سختی کار قرار می‌گیرند. افزود: متاسفانه پیمانکارانی که قبل از سال ۱۴۰۰ تحت نظارت اداره ورشکستگی با اتمام کار خود، جایشان را به پیمانکار دیگری داده‌اند، به تعهد خود درخصوص پرداخت ۴درصد حق بیمه اضافی کارگران عمل نکرده‌اند. این کارگر تاکید کرد: مسئولان اداره تصفیه و امور ورشکستگی باید قبل از خروج پیمانکار پیگیر پرداخت طلب کارگران باشند و با او تسویه‌حساب کنند چرا که اگر پیمانکار بدون پرداخت مطالبات از مجموعه خارج شود، دست کارگران برای وصول مطالباتشان خالی می‌ماند. به ادعای این کارگر، وضعیت به وجود آمده درحالی‌ست که کارگران این دو کارخانه که به مرور مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند امکان بازنشسته شدن پیش از موعد برایشان وجود ندارند. با این حال چون دست کارگران برای وصول طلبشان به جایی بند نیست از امور ورشکستگی قوه قضائیه تاکستان درخواست کرده‌اند پیگیر مطالباتشان باشد در غیر این صورت کارگران دچار خسارت خواهند شد.