دبیرکل خانه کارگر شب پنجشنبه با حضور در برنامه تلویزیونی «به اضافه یک» شبکه سوم سیما، به سوالات مجری این برنامه پاسخ داد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، وی در ابتدا با اشاره به اهمیت موضوع حداقل دستمزد و تعیین آن توسط شورای عالی کار، گفت: در تمام سال‌های گذشته برخی بر این باور بودند که حداقل دستمزد کارگران اتفاقا زیاد است و کارفرمایان را اذیت می‌کند لذا تلاش می‌کنیم که مزد کارگران با این استدلال‌ها کاهش نیافته و مورد تضییع قرار نگیرد. وی با اشاره به ضرورت حضور کارگران در انتخابات گفت: برای آنکه بتوانیم از حقوق و فکر و منافع کارگران در دوران اشتغال و بازنشستگی دفاع کنیم، باید بدانیم که سرنوشت کارگران در پای صندوق انتخابات مشخص می‌شود و اگر شرکت نکنیم زیان می‌کنیم. برخی از زیان‌های فعلی که در حال تحمل هستیم، به خاطر عدم حضور ما در انتخابات است. ما هزار دلیل برای شرکت در انتخابات داریم و یک دلیل هم برای عدم حضور در این انتخابات نداریم.

نماینده پیشین ادوار مجلس افزود: پرداخت مبلغی که باعث شود کارگر و خانواده‌اش بتوانند معیشت حداقلی خود را داشته باشند، بسیار مهم است که فعلا تامین نمی‌شود. بسیاری از کارفرمایان نیز با کارگران در اینکه زندگی کارگر تامین نمی‌شود، هم‌سخن هستند. سال گذشته نیز روی سبد حداقل معیشت چانه‌زنی شد. دولت عدد سبد حداقل معیشت را به میزان ۱۴ میلیون پذیرفت و ۱۸ میلیون تومان فعالان کارگری را نپذیرفت اما در عمل با نصف این مبلغ یعنی مزد ۷ میلیون تومانی موافقت شد. محجوب با اشاره به موضوع افزایش سن بازنشستگی و رای مجلس به افزایش حداقل حقوق ۲۰درصدی کارکنان دولت و بازنشستگان گفت: مشکل این است که در میان نمایندگان مجلس، عده‌ای که حامی کارگران هستند، هر دوره تعداد اندکی هستند و این تعداد توان کافی ندارند. در این مجلس هم هستند کسانی که از حقوق بازنشسته و کارگر تا آخر دفاع کردند اما تعداد و قدرت آنها اندک است و این قدرت باید از طریق فعالیت و انتخابات بیشتر شود. جمعیتی به این بزرگی (۴۵ میلیون نفر) که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، باید اراده و زور خود را در این انتخابات نشان دهند. نبود نماینده کارگری در مجلس این دوره برای منافع جامعه کارگری و بازنشستگی کشور گران تمام شد.