عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مجلس تصویب شد، به خاطر این بود که نمایندگان متعهد به جامعه ۶۵درصدی کارگری در مجلس نداشتیم. حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: نمایندگان مجلس به اصطلاح انقلابی نه تنها مردمی و کارگری نبودند بلکه با رای محرومین جامعه آمدند ولی کاری برای محرومین نکردند. ما در این دوره شاهد بودیم که هیچ باری از دوش کارگران برنداشتند بلکه در ایجاد گرانی و تورم نیز با بی‌تفاوتی و عملکرد منفعل نقش داشتند. به گفته وی، نمایندگان مجلس باید امانتدار رای مردم باشند و در حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم ساعی بوده، از قانون اساسی دفاع کرده و خواستار اجرای آن شوند و باید آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشند. این فعال کارگری تاکید کرد: کاندیدایی که در زمان انتخابات مردم را با چلوکباب و بریز و بپاش قانع می‌کند قابل اطمینان و اعتماد نیست. کاندیدایی که وعده استخدام و اشتغال می‌دهد قابل اطمینان و اعتماد نیست. کاندیدا باید متعهد به قانون اساسی و عمل به آن باشد.