روز گذشته (سوم بهمن)، جمعی از بازنشستگان کشوری در چند شهر ازجمله تهران و کرمانشاه در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان با بیان اینکه خواستار دریافت حقوق بالاتر از خط فقر هستیم، افزودند: شرایط معیشتی بازنشستگان نامساعد است و در سال‌های اخیر بدتر هم شده است. بازنشستگان تاکید دارند افزایش 20درصدی حقوق‌ها در این شرایط کافی نیست.