سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس کفت: فوق‌العاده شغل خاص پرستاران، افزایش می‌یابد. به گزارش فردای اقتصاد، رحیم زارع از تخصیص اعتباری بالغ بر ۷۰هزار میلیارد تومان به عنوان فوق‌العاده خاص شغل پرستاران از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۷۵هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.