مطابق آمار و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جست‌وجوی شغل، ۴۹درصد کارجویان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ۵۱درصد فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند. به گزارش ایسنا، سامانه جست‌وجوی شغل با هدف برقراری ارتباط میان کارجویان و کارفرمایان، کاهش هزینه‌های جست‌وجوی شغل و ایجاد پویایی در بازار کار تیر ماه امسال رونمایی شد. طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت کار از زمان راه‌اندازی سامانه تاکنون بیش از ۲۲۰هزار فرصت شغلی توسط دفاتر کاریابی و کارفرمایان مستقل به ثبت رسیده در حالی‌که تعداد کارجویان ثبت شده در سامانه جست‌وجوی شغل ۱۷۰هزار نفر بوده است.