پرستاران به آنچه به عنوان تعرفه‌گذاری اجرا شده، معترض هستند. فعالان این حوزه می‌گویند بعد از ۱۵ سال این قانون را به نحوی اجرا کرده‌اند که نه تنها مشکلی از پرستاران حل نکرده، که مسبب مشکلات دیگری هم شده است.

«محمد شریفی‌مقدم» دبیرکل خانه پرستار در مورد اجرای طرح تعرفه‌گذاری پرستاران به ایلنا گفت: تأکید می‌کنم که این تعرفه‌گذاری را قبول نداریم و اسم آن را تعرفه‌گذاری نمی‌گذاریم. قانون تعرفه‌گذاری در سال ۸۶ با هدف کاهش اختلاف پرداختی کارانه پزشکان و پرستاران تصویب شد. حدود ۱۰هزار خدمت پزشکی تعرفه‌گذاری شده که حدود ۹هزار مورد برای پزشکان و هزار مورد برای باقی گروه‌ها به جز پرستاران است.

وی تأکید کرد: اگر وزارت بهداشت قانون تعرفه‌گذاری را درست و به همان شکل که برای پزشکان انجام داده، اجرا می‌کرد، حقوق پرستاران باید دو برابر افزایش پیدا می‌کرد اما همان‌طور که گفتم حتی اسم آنچه اجرا شد را نمی‌توان تعرفه‌گذاری گذاشت. شریفی‌مقدم گفت: آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود هیچ مبنای کارشناسی ندارد. مجموعه دولت نمی‌خواهد برای پرستاران هزینه کند و به همین دلیل، در قالب دستورالعملی که حتی با آیین‌نامه هم فاصله دارد، طرحی را به اجرا درآورد که به جای آنکه باعث خشنودی پرستاران شود، باعث اختلاف درون گروه پرستاری شده است. دبیرکل خانه پرستار توضیح داد: وزارت بهداشت به جای اجرای درست قانون، بر مبنای بودجه محدودی که برای این کار کنار گذاشته شد، شکلی را پیاده کرد؛ به این صورت که آن بودجه را تقسیم بر تعداد تخت‌های بیمارستانی کرده، رقمی به دست آورده و تقسیم بر روز کرده و مثلا گفته برای ۲۴ ساعتی که مریض روی تخت عمومی می‌خوابد ۱۲۰هزار تومان بابت کل خدمات به پرستاران شیفت صبح و عصر و شب پرداخت شود.

وی ادامه داد: کل این مبالغ در کاسه پرستاری می‌رود. از این تعداد ۱۴درصد در اختیار بیمارستان، یعنی کادر اداری و آموزش و باقیمانده که رقمی ناچیز است بین پرستاران توزیع می‌شود. خب مشخص است چنین شکلی باعث ایجاد اختلاف بین پرستاران می‌شود. مثلا به یک پرستار کارانه ۵۰۰هزار تومان می‌رسد و به دیگری ۸۰۰هزار تومان و ممکن است به پرستاری ۵ میلیون تومان برسد. شریفی‌مقدم تأکید کرد: نه تنها اصل آنچه به عنوان تعرفه‌گذاری اجرا شده را قبول نداریم که در بازتوزیع هم شکل درستی اجرا نمی‌شود و پر از ایراد است و عدالت در آن رعایت نمی‌شود. مثلا به پرستاران یک بخش ۳ میلیون تومان تعلق گرفته و به پرستاران بخش دیگر یک میلیون. اگر بخواهند به بخشی که پرستارانش یک میلیون گرفته‌اند، یک میلیون دیگر اضافه کنند باید از پرستارانی که ۳ میلیون گرفته‌اند، کم کنند. همین سبب می‌شود صدای اعتراض پرستاران دربیاید.

دبیرکل خانه پرستار گفت: برای تخصیص همین رقمی که به عنوان تعرفه تعریف کرده‌اند هم شروط بسیاری گذاشته‌اند. مثلا پرستار باید حتما شیفت کامل بایستد و ۸۰ ساعت اضافه‌کار داشته باشد، استعلاجی نرود، غیبت نداشته باشد، رضایت مریض و سرپرستار را داشته باشد و....

شریفی‌مقدم گفت: برخی از پرستاران به ما گفته‌اند که‌ کارانه ما منفی است چون مبالغ را به صورت علی‌الحساب تعیین می‌کنند. مثلا یک ماه به پرستاران یک بخش 1.5میلیون داده‌اند، بعد متوجه شدند باید ۷۰۰هزار تومان پرداخت می‌کردند و برای همین ماه بعد به آن پرستاران نه تنها کارانه تعلق نگرفت که بدهکار هم شدند. درحالی‌که قرار بود اختلاف بین پرستاران و پزشکان کاهش پیدا کند حالا به وضعی رسیده‌ایم که اختلاف بین پرستاران هم به وجود آمده است.