کارگران شرکت حمل و نقل رجا از مدیریت این شرکت خواستند در وضع معیشتی آنها تغییراتی حاصل شود. به گزارش ایلنا و به گفته شماری از این کارگران، بخش عمده مطالبات آنها به افزایش عادلانه حقوق و مزایای دریافتی بازمی‌گردد. یکی از کارگران گفت: مطالبات خود را به صورت حضوری به «ناصر بختیاری» مدیرعامل شرکت انتقال داده‌ایم. کارگرانی که وی را ملاقات کردند درخواست افزایش سقف اضافه‌کاری را برای افزایش میزان حقوق داشتند. بخش دیگری از مطالبات کارگران نیز متناسب‌سازی حقوق کارگران شاغل در رجا به تناسب حقوق سایر کارگرانی شرکت‌های ریلی بوده است. او گفت: حذف محدودیت اضافه‌کاری‌ها، فعال شدن مزایای تشویقی، پرداخت‌کارانه و حق بهره‌وری به عنوان دیگر خواسته‌های کارگران از مدیرعامل رجا بود.