دادستان عمومی و انقلاب شوش از خاتمه اعتراضات صنفی کارگران دو کارخانه کاغذ پارس و قند شوش و بازگشت به کار آنها خبر داد.

به گزارش ایلنا، براساس گزارش مسلم کرم‌اللهی، کارگران دو کارخانه کاغذسازی پارس و قند شوش که برای چند روز در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالباتشان، اعتراض صنفی برگزار کرده بودند، با دخالت دستگاه قضایی و طبق توافق به عمل آمده به تجمع خود پایان دادند. وی با اشاره به برگزاری نشست‌های مختلف با حضور نماینده‌های کارگران، مدیران عامل این شرکت‌ها و سایر مسئولین شهرستان ادامه داد: پس از طرح خواسته و مطالبه‌های کارگران، نسبت به حل مشکل و رسیدگی به خواسته کارگران اقدام شد. دادستان عمومی و انقلاب شوش تصریح کرد: مقرر شد کارگران هر دو شرکت به محل کار بازگردند که در حال حاضر با بازگشت کارگران به محل کار خود، هر دو شرکت به صورت فعال و با تمام ظرفیت مشغول تولید هستند.

دادستان شوش با بیان اینکه دستگاه قضایی پشتیبان تولید و حامی کارگران و کارآفرینان است، اظهار کرد: خواسته کارگران تحقق مطالبات مالی و برخی مزایا بود که این مطالبات تا حصول نتیجه نهایی توسط دادستانی شوش پیگیر می‌شود.