کارگران پالایشگاه‌های گاز مجتمع گاز پارس جنوبی صبح دیروز (۱۶ دی ماه) در اعتراض به‌عدم تحقق وعده‌ها تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: این تجمعات صنفی‌ست و درخواست ما، بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دو- دو یا همان ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و در نهایت ساماندهی وضعیت رانندگان است. کارگران پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی اوایل ماه گذشته نیز در اعتراض به‌ عدم تحقق وعده‌ها و تداوم مشکلات خود تجمع کرده بودند.