به گفته وزیر کار، در حال حاضر نزدیک به 90درصد از تعهد ایجاد اشغال سالانه یک میلیون نفر دولت سیزدهم در سال 1402 محقق شده است.

به گزارش «توسعه ایرانی»، صولت مرتضوی گفت: مطابق سامانه رصد تا به امروز بیش از ۹۷۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.

وی درباره جزئیات آمار اشتغالزایی می‌گوید: طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جامع اطلاعات بازار کار در آینده نزدیک بخش عمده‌ای از نیازهای داده‌محور اشتغال کشور را مرتفع خواهد کرد. با داشتن اطلاعات جامع و دقیق می‌توان به برنامه‌ریزی مناسب و نظارت دقیق و اثرگذار در حوزه اشتغال کشور دست پیدا کرد. با گذشت 9 ماه از سال 1402 میزان ایجاد اشتغال روند مناسبی را طی می‌کند و تا امروز بیش از 970هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است.

وزیر کار از صحت‌سنجی 71درصدی ایجاد اشتغال براساس سامانه رصد اشتغال خبر داد و گفت: همه مدیران‌کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه اجرایی اشتغال‌آفرین در جذب تسهیلات تبصره 18اهتمام ویژه‌ای انجام دهند.