مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی تأمین اجتماعی از واریز مرحله پنجم وام ۲۰میلیون تومانی بازنشستگان در اوایل دی‌ماه به حساب ۵۰هزار بازنشسته خبر داد.به گزارش ایسنا، محسن تقیانی اظهار کرد: آن دسته از بازنشستگانی که در ماه‌های قبل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی به کانون‌های بازنشستگی مراجعه کرده بودند، در صورتی‌که مشکل بانکی نداشته باشند و سایر شرایط را دارا بوده و ثبت‌نامشان نهایی شده باشد، اوایل دی‌ماه وام خود را دریافت خواهند کرد. وی با بیان اینکه طی این دوره، این تسهیلات از اوایل دی‌ماه برای ۵۰هزار نفر واریز خواهد شد، گفت: با احتساب پرداخت این دوره از تسهیلات، از ابتدای سال تاکنون به ۲۱۰هزار بازنشسته وام پرداخت شده است. تقیانی گفت: تا پایان سال به بیش از ۳۰۰هزار نفر تسهیلات پرداخت خواهد شد که ثبت‌نام متقاضیان در مراحل بعدی اطلاع‌رسانی می‌شود.