رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: اگر جامعه کارگری برای واگذاری شرکت‌ها اعتراض می‌کرد، برای این بود که به مسئولین هشدار دهد از درون این واگذاری‌ها اختلاس شکل می‌گیرد. به گزارش ایلنا و به گفته حسن صادقی، اعتراض جامعه کارگری نوعی هشدار به مسئولین بود تا مراقب باشند نارضایتی‌ها گسترده نشود و حق کارگران را پرداخت کنند تا اقتصاد تولیدمحور، پویا و پررونق شود. وی افزود: امروز اگر صدای ما در رابطه با برنامه هفتم بلند می‌شود، برای این است که خطری را در آینده می‌بینیم که می‌تواند برای نظام دردسر باشد و جامعه هدف را مقابل نظام قرار دهد. صادقی ادامه داد: اگر هشدار می‌دهیم و می‌گوییم این برنامه، خلاف نص صریح گفته‌های رهبری است، نشات گرفته از این است که اگر این موضوع رعایت نشود به سقوط سازمان‌های بیمه‌ای و در نتیجه اعتراض‌های همگانی منجر می‌شود.