فعالیت کارخانه ظروف آرکوپال راوند کاشان تا زمان بررسی علت دو حادثه اخیر که منجر به مسمومیت حدود ۹۰ کارگر شده بود، متوقف شد. به گزارش ایلنا، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: به دنبال وقوع دو حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در روزهای ۲۰ و ۲۱ آذر ماه که منجر به مسمومیت کارگران کارخانه ظروف آرکوپال راوند کاشان شده بود تا مشخص شدن علت حادثه فعالیت این کارخانه موقتا تعطیل شد و کلیه کارگران از محیط خارج شدند. منصور شیشه‌فروش با اشاره به اینکه تیمی از کارشناسان محیط‌زیست، آتش‌نشانی و مرکر بهداشت پیگیر بررسی علت حادثه هستند، گفت: این کارخانه حدود هزار و ۵۰۰ کارگر شاغل دارد که از این تعداد حدود ۲۰۰ کارگر در سوله دکوراتور محل وقوع حادثه مشغول کارند که موقتا فعالیت آن متوقف شده است.