رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: حدود ۵میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی برای تأمین معاش، بدون بیمه و فاقد امنیت شغلی مشغول کار هستند. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه دستمزد منطقی باعث ماندگاری کارگر در شغل می‌شود، گفت: این روزها تقریبا همه کارگران از امنیت شغلی بی‌بهره هستند. برای افزایش توان خرید کارگران باید حداقل حقوق و دستمزد مطابق نرخ تورم افزایش پیدا کند تا کارگران بتوانند از عهده مخارج زندگی و هزینه‌های مسکن برآیند. وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 96درصد کارگران قراردادی هستند، گفت: آمار دقیقی از تعداد کارگران غیررسمی نداریم ولی برآوردها این است که حدود 5میلیون نفر به صورت غیررسمی در کارگاه‌های زیرزمینی و بدون بیمه کار می‌کنند.