یک کارگر جمع‌آوری پسماند زباله در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اصفهان اقدام به خودسوزی کرد که با اقدام به موقع مردم از مرگ نجات پیدا کرد. به گزارش ایلنا، حوالی ظهر روز سه‌شنبه (۷ آذر) یکی از کارگران جمع‌آوری پسماند زباله به دلیل مشکلاتی که هنوز اعلام نشده، با ریختن بنزین و آتش زدن خود سعی داشت به زندگی خود خاتمه دهد که مردم با انداختن او به داخل حوضچه آب میدان امام حسین در مقابل ساختمان شهرداری، وی را از مرگ حتمی نجات دادند. هنوز علت اصلی و جزئیات این حادثه مشخص نشده اما این کارگر حدود ۳۱ساله هم اکنون در بیمارستان امام موسی کاظم بستری و از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده است.