دیروز (هفتم آذر) جمعی از بازنشستگان کشوری در کرمانشاه و همدان، در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، بازنشستگان با تجمع مقابل ادارات صندوق بازنشستگی کشوری، خواستار احقاق حقوق مزدی خود شدند و اعلام کردند: مستمری بازنشستگان باید بالاتر از خط فقر باشد.

بازنشستگان فرهنگی نیز خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند و عنوان کردند که باید شرایط پرداخت‌ها اصلاح شود.