سقوط از نردبان به مرگ یک کارگر نظافتچی زن انجامید. به گزارش ایلنا، یک بانوی حدودا ۵۸ ساله هنگام کار روی نردبان از ارتفاع راه‌پله‌ها به پایین و روی نردهای داخلی یک آپارتمان مسکونی در حوالی بلوار دیلمان، خیابان دکتر حسابی شهر رشت سقوط کرده و جان باخت. جسم بی‌جان این بانوی میانسال توسط امدادگران شهر رشت به سطح زمین منتقل و جسد متوفی به پزشکی قانونی و پرونده این فوت به دلیل اینکه مربوط به حوادث ناشی از کار بود، به دادسرای محل وقوع ارجاع شد.