یک کارگر ساختمانی در خیابان ابوذر شهر کرمان، صبح روز یکشنبه (۱۴ آبان ماه) به دلیل ریزش آوار جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا، این کارگر که در حال تخریب بخشی از دیوار ساختمان مسکونی قدیمی بود، در اثر ریزش سقف خانه زیر آوار سنگین محبوس شد. عوامل امداد و نجات بعد از عملیات نجات و بررسی علائم حیاتی، مرگ این کارگر حدود ۴۵ساله را تایید کردند.