جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش، از عدم پرداخت پاداش بازنشستگی خود خبر دادند. این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش چندی پیش از پرداخت پاداش بازنشستگان تا مهر ماه خبر داده بود. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می‎گویند: مهرماه تمام شد و وعده وزیر محقق نشد. قبلا پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش، شهریور ماه پرداخت می‌شد اما امسال هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی از این بازنشستگان که فروردین ماه ۱۴۰۱ بازنشست شده می‌گوید: اول آبان ماه ۱۴۰۲ است و معوقات رتبه‌بندی و پاداش ما را پرداخت نکرده‌اند. این بازنشسته می‌گوید: حدود ۱۷ ماه از بازنشستگی من می‌گذرد و کسی پاسخگو نیست. آموزش و پرورش صندوق بازنشستگی کشوری را مقصر می‌داند و صندوق کشوری، آموزش و پرورش را و کسی به ما پاسخ نمی‌دهد. گاهی هم می‌گویند بودجه نداریم. او می‌گوید: بعد از 30 سال می‌خواهیم پاداشی بگیریم تا به زخم زندگی بزنیم اما معلوم نیست چه زمانی قرار است این پاداش را پرداخت کنند.