تا پایان یکشنبه شب، وام ۳۰ میلیون تومانی به حساب ۳۲هزار بازنشسته کشوری واریز شد. به گزارش روابط‌عمومی این صندوق، این پرداخت، نوبت چهارم پرداخت وام بازنشستگان کشوری است و برخی از این بازنشستگان حدود دو ماه پیش برای این وام ثبت‌نام کرده بودند.