نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه معنای برگزاری جلسه شورا با محوریت دستمزد، الزاماً‌ افزایش مزد نیست، گفت: دولت حتی اگر مخالف افزایش مزد است ولی جلسه شورا را برگزار کند تا صدای کارگران شنیده شود. شاید در جلسه ما قانع شدیم.

محمدرضا تاجیک‌ در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از اظهارات اخیر معاون روابط کار وزیر رفاه گفت: انتظار ما این بود که همراهی از سمت دولتی‌ها بیشتر باشد. نمایندگان کارگران درخواست افزایش مزد نداشتند، بلکه درخواست بررسی وضعیت معیشت کارگران را داشتند. تاجیک با اشاره به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی وضعیت مزدی گفت: انتظار می‌رفت که درخواست کارگران که قانونی و کمترین مطالبه آنها بود مورد توجه قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: در آن جلسات طولانی تعیین مزد، نمایندگان کارگری مدام درباره تورم روبه افزایش کشور و ناکافی بودن دستمزد صحبت می‌کردند اما آقایان قول مهار تورم را به ما دادند و بیان شد در غیر این صورت جلسه‌ای برگزار می‌شود و شرایط مجدداً سنجیده می‌شود. متأسفانه به‌رغم اینکه در بسیاری از بخش‌ها تورم کنترل نشده و مشکلات معیشتی کارگران بیشتر هم شد ولی باز هم به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه توجه نشد.

این فعال کارگری با بیان اینکه اصل سه‌جانبه‌گرایی در این مسأله زیر سوال رفت، گفت: مطابق قانون هر کدام از اعضا می‌توانند برای برگزاری جلسه درخواست خود را ارائه کنند.

تاجیک گفت: اکنون من نماینده کارگر به فراخور وضعیت موجود، وقتی تقاضای برگزاری جلسه با محوریت دستمزد دارم، توقع دارم شرکای اجتماعی این موضوع را پذیرفته و جلسه را برگزار کنند. لزوم بررسی که به معنای افزایش دستمزد نیست! اصلا شاید وزیر کار و کارفرمایان ما را قانع کردند! شاید داده‌های ما اشتباه است! چرا از برگزاری جلسه طفره می‌روند؟!