یکی از کارگران قراردادی سد کارون ۴ از تعویق شش ماهه در پرداخت حقوق کارگران شاغل در این پروژه خبر داد. وی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: با وجود اتمام پروژه سد کارون ۴ در سال‌های گذشته، حدود ۲۳ کارگر باقیمانده که زیر نظر شرکت پیمانکاری کار می‌کنند اما از اسفندماه سال گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند. او گفت: کارفرمای این طرح شرکت آب نیرو تهران است که صورت وضعیت‌های مالی پیمانکار را به موقع پرداخت نکرده است. این کارگر ادامه داد: با گذشت بیش از شش ماه از پرداخت نشدن حقوق کارگران سد کارون ۴، معیشت من و همکارانم سخت شده است. وی با بیان اینکه جدا از تاخیر شش ماهه در پرداخت حقوق، حدود ۱۰ سال حق سنوات و یک سال حق عیدی (سال ۱۴۰۱) از کارفرما طلبکاریم، افزود: کارگرانی که به عنوان نقشه‌بردار، راننده، کارگر اداری و فنی در سد کارون ۴ فعال هستند بارها به دلیل پیگیری مطالباتشان تهدید به اخراج شده‌اند.