کارگران چندین کارزار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ به راه انداخته‌اند و سه عضو کارگری شورای عالی کار نیز خرداد ماه امسال با ثبت یک درخواست رسمی، خواستار برگزاری نشست سه‌جانبه شورای عالی کار برای ترمیم مزد شده‌اند. به گزارش ایلنا، با این حال، وزارت کار جلسه‌ای با موضوع ترمیم مزد برگزار نمی‌کند. «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این ارتباط می‌گوید: اتفاقاتی که در جریان مزد ۱۴۰۲ افتاده برای خود من هم بعد از گذشت چند ماه باورکردنی نیست. اینکه یک وزیر دولت (وزیر کار) بیاید برای تعیین مزد کارگران ملاک جدید و فراقانونی خلق کند، باورکردنی نیست! خدایی ادامه داد: اول سبد معیشت را از ۱۵ میلیون تومان به ۱۳ میلیون تومان کاهش داد و بعد در مورد همین سبد ۱۳ میلیون تومانی بگوید سال گذشته ضریب پوشش سبد ۷۳درصد بوده ولی امسال میانگین ضریب پوشش پنج سال گذشته یعنی ۶۲درصد را در نظر می‌گیریم و بنابراین امسال دستمزد باید فقط ۶۲درصد سبد را پوشش بدهد. او افزود: اینها عددسازی است که در جلسه مزدی رخ داده و هیچ منطق قانونی ندارد. چرا میانگین پنج سال ملاک قرار گرفته است؟! منطق کارشان این بوده که اعداد و میانگین‌های مختلف را بررسی کرده‌اند و در نهایت دیده‌اند میانگین ۵ سال، آن عدد مدنظرشان را می‌دهد! اینها همه عددسازی است که در جلسات مزدی صورت گرفته است. به گفته وی، عامدانه نرخ سبد معیشت را بسیار پایین آوردند تا جایی‌که ۱۳ میلیون و ۹۰هزار تومان مصوب، تناسبی با واقعیت‌های زندگی کارگران در همان زمان نداشت و بعد با اتکا به این عدد غیرواقعی و با فرمولی که بازهم مبنای قانونی ندارد به افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد رسیده‌اند!