دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان با انتقاد از کارفرمایانی که هزینه بازنشستگی را از کارگران می‌گیرند، از ادارات کار و تامین اجتماعی خواست مواردی از این دست را پیگیری کرده و با کارفرمایان متخلف برخورد کنند. حبیب‌الله محقق به ایلنا گفت: با افزایش هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، برخی کارفرمایان واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌‌های صنعتی سمنان، به جای پرداخت این هزینه، از کارگران مشمول می‌خواهند که مسئولیت پرداخت آن را برعهده بگیرند. وی گفت: به عنوان نمونه از یک واحد تولیدی گزارش شده که کارفرمای شش کارگر زن متقاضی بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور که امکان پرداخت هزینه بازنشستگی این تعداد کارگر را نداشت، از آنها درخواست پول می‌کند. این کارگران ناچار بودند مطالبات سنواتی و اضافه‌کاری پایان خدمت خود را که باید کارفرما آن را پرداخت می‌کرد، به ازای پرداخت هزینه سختی کار به او بپردازند. به گفته وی، متداول شدن این رویه در حالی‌ست که به موجب قانون تامین اجتماعی، مسئولیت پرداخت هزینه یاد شده برعهده کارفرماست و کارگران نباید برای این کار از جیب خود و به ویژه از محل عواید مالی ناشی از سنوات پایان کار و سایر مطالبات خود هزینه‌ای پرداخت کنند. طبق اظهارات وی، هزینه بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هر یک از کارگران دست‌کم ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان است که برخی از کارگران با فروش طلا و لوازم زندگی‌، آن را تامین می‌کنند اما برخی بعد از بازنشستگی از ترس قطع شدن مستمری‌شان حاضر نمی‌شوند مطالبات بازنشستگی‌ خود را از مراجع قانونی و قضایی پیگیری کنند.