کارگران داروگر تهران از حضور برخی از مسئولان در این کارخانه خبر دادند و ابراز امیدواری کردند به زودی این کارخانه تعیین تکلیف شود.

تعدادی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا از حضور نمایندگانی از وزارت صمت، اداره مالیات و نیروی انتظامی در کارخانه خبر دادند. این کارگران می‌گویند: هرچند از اهداف این حضور سرزده، اطلاعاتی به کارگران داده نشده اما بهتر بود حداقل یک نماینده‌ از جانب کارگران در جلسه مسئولان حضور داشت.

طبق اظهارات کارگران، همزمان با حضور این مسئولان در کارخانه، حدود 10 نفر از کارگران تعدیلی کارخانه برای وصول طلب مالی خود با نامه قضایی وارد کارخانه شدند که در نهایت توانستند بخشی از محصولات تولید در انبار کارخانه را برای مصادره صورت‌جلسه کنند.

به گفته یکی از کارگران، در حال حاضر در داروگر تهران که سال ۷۴، حدود هزار و ۸۰۰ کارگر داشت، حدود ۳۸ کارگر مشغول به کار هستند که دستمزهایشان همچنان با تاخیر چند ماهه انجام می‌شود اما حدود ۵۰ کارگری که اخیرا تعدیل شده‌اند، وضعیت معیشتی خوبی ندارند. او افزود: کارفرما به همکاران تعدیلی گفته در صورت قبول شرایط کارخانه و پس گرفتن شکایت خود از اداره کار می‌توانند به پای خط‌های تولید بازگردند.

طبق اظهارات وی، تاکنون دو کارگر با قبول شرط کارفرما به کارخانه بازگشته‌اند و ۵ کارگر دیگر تا اوایل هفته آینده قول بازگشت داده‌اند. در حال حاضر فقط دو خط تولید شامپو کوزه‌ای و مایع ظرفشویی ریکا، فعال است و سایر خطوط به علت نبود مواد اولیه، تولید ندارد.