نشست خبری هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی صبح دیروز در محل دفتر مرکزی این کانون در تهران برگزار شد. به گزارش ایلنا، در این نشست «محمد اسدی» رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: رهبری، تامین اجتماعی را حق‌الناس و صندوقی بین‌النسلی ارزیابی کرده‌اند اما دولت دست در این حق‌الناس می‌کند و دیون آن را نمی‌دهد. بانک رفاه متعلق به سازمان تامین اجتماعی است اما دولت دو سال است روی خصوصی‌سازی آن تاکید کرده درحالی‌که این بانک اصلا متعلق به دولت نیست. وی افزود: هر دستی که بخواهد در جیب تامین اجتماعی برود، قطعا باید منتظر برخورد و واکنش جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی باشد! ما درباره بانک رفاه و سود بانک رفاه از شورای عالی امنیت ملی پیگیری‌هایی کردیم که امیدواریم به همراه پیگیری‌های حقوقی نتیجه بدهد.