نماینده ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس گفت: با تصویب طرح تبدیل وضعیت و ساماندهی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی در مجلس، تا شش ماه آینده همه افراد واجد شرایط، استخدام دولت خواهند شد. حسین نوش‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: براساس این قانون، کلیه دستگاه‌‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه منعقد کنند. نوش‌آبادی تاکید کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه دارد ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را به تصویب هیأت وزیران برساند و به کلیه دستگاه‌ها ابلاغ کند.