کارگران پتروشیمی چوار ایلام می‌گویند: وعده‌های مدیران پتروشیمی برآورده نشده است. به گزارش ایلنا و به گفته این کارگران، طرح طبقه‌بندی مشاغل و ساماندهی قراردادها قرار بود ماه قبل انجام شود ولی هنوز خبری از عمل به وعده‌ها نیست و همچنان صدها کارگر شرکتی بلاتکلیف مانده‌اند. کارگران پتروشیمی چوار ایلام می‌گویند: نه تنها به وعده‌ها عمل نکردند بلکه بعد از خودکشی یک کارگر در ماه گذشته، تعدادی از کارگران معترض ممنوع‌الورود و توبیخ شدند. این در حالی‌ست که قرار شده بود به دلایل خودکشی کارگر رسیدگی شود.