کارگران بخش فروش بلیت مترو می‌گویند: شرکت پیمانکار حقوق تیر ماه را ۲۹ مرداد پرداخت کرد. 

به گزارش ایلنا، این نیروها که بارها به شرایط کار خود و عملکرد شرکت پیمانکار شهرداری تهران اعتراض کرده‌اند، می‌گویند: این شرکت نسبت به مطالبات حداقلی کارگران بی‌توجه است و با ترفندهای مختلف کارگران را از حقوقشان محروم می‌کند. آنها می‌گویند: با پیمانکار قبلی مشکلاتی ازجمله اضافه‌کار اجباری و عدم پرداخت نوبت‌کاری داشتیم اما حقوق خود را به موقع دریافت می‌کردیم. در سال جدید پیمانکار تغییر کرد و امیدوار بودیم مشکلات کمتر شود. با گذشت ۵ ماه از سال نه تنها مشکلات کمتر نشد، بلکه حتی از دریافت به موقع حقوق حداقلی‌مان نیز محروم شدیم. 

آنها می‌گویند: مشکلات خود را بارها با شورای شهر در میان گذاشته‌ایم اما توجهی به ما نمی‌کنند. به گفته این نیروها، پیمانکار برای آنکه فوق‌العاده نوبت‌کاری پرداخت نکند، گردش هفتگی شیفت‌های کاری را به گردش ماهانه تغییر داده طوری‌که در حال حاضر این نیروها یک ماه صبح‌کار و یک ماه عصرکار هستند.