یک نماینده کارگری در شورای عالی کار در مورد مطالبه افزایش حقوق کارگران با کسب تخصص بیشتر، گفت: هیچ ماده قانونی یا آیین‌نامه‌ای در این باره نداریم‌ مگر اینکه کارگر و کارفرما قبلا توافق کرده باشند. آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر کارگر تخصص کسب کند، به حقوق او اضافه می‌شود؟ گفت: هیچ آیین‌نامه و دستورالعملی نداریم که اگر یک کارگر با هزینه خود دوره تخصصی گذراند و تخصص کسب کرد، حقوق او اضافه شود چون کارفرما هیچ تعهدی در مقابل افزایش تخصص کارگر ندارد. مگر اینکه در یک روند چانه‌زنی از قبل به توافق برسند که کارگر با هزینه کارفرما یا هزینه خود دوره تخصصی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگذراند و بعد از کسب تخصص، حقوق او به همان میزان افزایش یابد. وی در مورد اینکه سازمان فنی و حرفه‌ای هم می‌گوید سالانه چند صد هزار نفر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آموزش مهارتی می‌دهد، گفت: بستگی دارد که کیفیت آموزش چگونه باشد. در حال حاضر کیفیت آموزش فنی و حرفه‌ای بسیار کاهش پیدا کرده است.