تعدادی از کارگران روزمزدی شاغل در شرکت پتروشیمی جم در استان بوشهر به‌ عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت استخدامی خود انتقاد دارند.

این عده در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: بیش از یک سال است که پیگیر اجرای طرح تبدیل وضعت شغلی خود از شرکتی به قرارداد مستقیم هستیم که هنوز عملی نشده است.

این کارگران اظهار داشتند: در مجموعه پتروشیمی جم حدود ۳۰۰ کارگر روزمزدی مشغول کار بودند که طی ماه‌های گذشته شماری از کارگران از سوی کارفرما کنار گذاشته شده و هم اکنون حدود ۱۰۸ کارگر در پتروشیمی باقی مانده‌اند.

به گفته آنها، میانگین سوابق کار کارگران باقیمانده شرکتی پتروشیمی جم حدود ۵ تا ۱۰سال است و در طول این سال‌ها در انتظار بهبود وضعیت شغلی خود مشغول کار بوده‌اند. متاسفانه دستمزدهایی که به کارگران روزمزدی پرداخت می‌شود قابل مقایسه با سایر کارگران شرکت نیست.