حادثه سقوط از ارتفاع چاه ۴۰ متری به مرگ یک کارگر حدود ۳۰ساله در شهر قم انجامید. به گزارش ایلنا، با حضور گروهای امداد و نجات پیکر بی‌جان این کارگر مقنی به بیرون از چاه انتقال و مرگ وی از سوی عوامل اورژانس حاضر در محل تایید شد.