عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی با صندوق‌هایی مواجهیم که اصلا همگن نیستند. سرمایه اولیه صندوق‌های بازنشستگی شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از محاسبات آنها روش‌های خاص خود را دارد و هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی، قابل جمع‌پذیری و ادغام نیستند.

کریم حسینی درباره موضوع فصل پنجم لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به برخی از مواد مهم این فصل و تاکید بر مشکل کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور به ایلنا گفت: در کمیته بررسی برنامه توسعه، ما در کمیسیون تلفیق به همراه سه نفر از اعضای کمیته از کمیسیون اجتماعی با افزایش سن بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه محاسبه آن به طور جدی مخالفت کردیم.وی افزود: اینکه گفته می‌شود تعداد بازنشستگان این مشاغل (سخت و زیان‌آور) زیاد است، نشان می‌دهد که باید از طرق و راه‌های دیگر به مسأله بازنشستگی زودهنگام شاغلین حوزه سخت و زیان‌آور ورود کرد و چالش‌های آن را به گونه‌ای دیگر حل کرده و تعداد افراد شاغل در این نوع مشاغل را مدیریت کرد. به این ترتیب اگر مشاغلی سخت یا زیان‌آور نیست، باید بررسی و حذف شوند یا عناوین شغلی افراد باید منطبق بر ویژگی‌های این نوع مشاغل باشند تا ذیل عنوان سخت و زیان‌آور شناسایی شوند.

حسینی تاکید کرد: اگر لازم است تعداد عناوین شغلی سخت و زیان‌آور نیز کاهش یابد، باید از طرق و راه‌های دیگر ورود کرد اما این راه‌حل برای حفظ منابع صندوق‌ها که بخواهیم سن بازنشستگی را افزایش دهیم، به هیچ‌وجه درست نیست.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه «آسیب ناشی از ایجاد دغدغه برای کارگران و بازنشستگان این مشاغل به دلیل افزایش سن بازنشستگی در این حوزه بسیار بیشتر از مزایای آن برای صندوق‌های بازنشستگی است»، گفت: بعید می‌دانیم مزایای اجرای این طرح بیش از معایب آن باشد.

وی در رابطه با بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی طبق پیش‌نویس دولت اظهار کرد: در اینجا هم با بحث ادغام صندوق‌هایی مواجه هستیم که اصلا همگن نیستند. سرمایه اولیه‌های صندوق‌های بازنشستگی شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از محاسبات آنها روش‌های خاص خود را دارد. هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی، قابل جمع‌پذیری و ادغام نیستند.

نماینده اهواز در مجلس به مخالفت کمسیون اجتماعی با محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین ۵ سال پایانی اشاره کرد و افزود: محاسبات نشان می‌دهد که در شرایط کنونی اگر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی دستخوش تغییر شود شاهد کاهش حدوداً ۵۰درصدی حقوق افراد خواهیم بود و این باعث نگرانی کارکنانی که الان در آستانه بازنشستگی هستند، شده است، در نتیجه کمیسیون اجتماعی در پیشنهادات خود به کمسیون تلفیق این موضوع را حذف کرده است.