نزدیک به ۱۲۰ کارگر شاغل در کارخانه تولید تراورس جنوب‌شرق زاهدان در آستانه بیکاری قرار دارند. به گزارش ایلنا و به گفته یکی از این کارگران، در هفته‌های گذشته تولید در این کارخانه متوقف شده و نگرانی از بیکاری کارگران افزایش یافته است. وی گفت: مسئولان باید فکری به حال این کارخانه که صدها خانواده از کنار آن نان می‌خورند، بکنند. به گفته وی، پروژه ریل‌گذاری راه‌آهن از خاش به سمت چابهار درحال ساخت است و تقریبا کار در این منطقه ریلی زاهدان به اتمام رسیده و کارگران به مرخصی فرستاده شده‌اند، لذا انتظار داریم با توجه به اینکه نیروها اکثرا بومی هستند و بعد از پایان مرخصی، کاری برایشان وجود ندارد با مساعدت کارفرما و راه‌آهن جنوب‌شرق، برای انجام کار یا به کارگاه خاش انتقال داده شده یا در پروژه‌های دیگر به کار گرفته شوند.