کارگران کارخانه «نساجی وال» از اجرای ناقص مقررات شغلی مربوط به حق مرخصی و کمبود امکانات بهداشتی در این واحد تولیدی گلایه کردند. تعدادی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا، عدم بازرسی اداره کار از این کارخانه را یکی از مهمترین دلایلی عنوان کردند که موجب شده کارگران این واحد تولیدکننده انواع نخ که اکثریت قریب به اتفاق آنها زن هستند، از شرایط کاری خود ناراضی باشند. این کارگران با بیان اینکه حدود ۲۰۰ کارگر با دو تا ۷ سال سابقه کار در این کارخانه مشغول کارند، افزودند: در این واحد تولیدی مدت زمانی بیشتر از آنچه که در قوانین کار و تامین اجتماعی تعیین شده، کار می‌کنیم اما برخلاف قانون از دریافت مزایایی چون حق مرخصی و امکانات بهداشتی همانند لباس و کفش کار، ماسک و گوش‌گیر صدا، محروم هستیم. آنها به اجرا نشدن قانون کار در زمینه محاسبه حق مرخصی کارگران اشاره کرده و گفتند: در این کارخانه با درخواست مرخصی کارگران موافقت نمی‌شود. علاوه بر آن در صورت غیبت به ازای هر روز مبالغی از حقوق کارگر کسر می‌شود و فقط زمانی که یکی از اقوام نزدیک کارگران فوت کند اجازه رفتن به مرخصی دارند.