تعدادی از بازنشستگان کرمانشاهی خواستار اجرای قانون و اعمال فوق‌العاده ویژه حق مناطق جنگی در احکام و فیش‌های حقوقی خود شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان در اعتراض به اجرایی نشدن قانون، روز نوزدهم تیر ماه مقابل تامین اجتماعی کرمانشاه، تجمع و نسبت به این تاخیر طولانی انتقاد کردند. در همین زمینه، مدیرکل تامین اجتماعی کرمانشاه، کمبود منابع ریالی را دلیل اعمال نشدن حق مناطق جنگی برای بازنشستگان این استان دانست و به بازنشستگان اعلام کرد امیدواریم دولت بودجه و اعتبار برای این کار اختصاص دهد. بازنشستگان کرمانشاه می‌گویند: باید در فیش حقوقی تیرماه اصلاحات اعمال شود.