تعدادی از بازنشستگان کارگری در شهرهای رشت، کرمانشاه، شوش و هفت‌تپه دیروز مقابل ادارات تامین اجتماعی و کار تجمع کردند. به گزارش ایلنا، خواسته این بازنشستگان، ترمیم مستمری و دریافت حقوق بالاتر از خط فقر، برخورداری از خدمات درمانی رایگان، ارتقای خدمات رفاهی و اعاده استقلال سازمان تامین اجتماعی است. این بازنشستگان می‌گویند: حقوق دریافتی برای ده روز ماه کفایت نمی‌کند لذا ضروری است هر چه سریع‌تر نشست‌های شورای عالی کار با موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت برگزار شود.