تعدادی از کارگران مجموعه شهرداری شوش که سال گذشته بازنشسته شده‌اند، می‌گویند شهرداری به‌رغم توان مالی کافی، مطالبات سنواتی آنها را نمی‌پردازد. جمعی از این کارگران بازنشسته در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: از بیست و پنجم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون احکام بازنشستگی بیشتر ما به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور صادر شده اما تا این لحظه سنوات پایان خدمت خود را از کارفرما طلبکاریم. این کارگران مدعی هستند که بابت این مطالبه صنفی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان طلبکارند. یکی از این کارگران با یادآوری اینکه برابر مقررات کار و تامین اجتماعی سنوات پایان کار حقی بابت جبران سال‌هایی‌ست که کارگران نیروی جوانی و تجربه کاری خود را در توسعه کارگاه صرف کرده‌اند، افزود: این مزایا باید در زمان بازنشستگی و ترک کار پرداخت شود تا به پشتوانه آن کارگران بازنشسته بتوانند از عهده مخارج سالمندی برآیند. او گفت: اگر روند معطلی کارگران برای دریافت سنوات بازنشستگی ادامه پیدا کند چاره‌ای جز طرح شکایت نداریم چون پیش از این نیز شهرداری در پرداخت ۴درصد هزینه بازنشستگی کارگران به تامین اجتماعی ما را با مشکل روبه‌رو کرده بود.